İç Kanda

Kayanın yüzünde mızrakla kan
figüratif kült, hayvan karaltısı

çatalhöyük’te ilk kent sancısıdır
okun ucunda, damlayan kabileler

kalıntısı plasenta parçacıkları kil
insan çığlıkları, geyik boynuzları

kült tapınakların önündeki sunak
baltaların kutsal mekanı iç kanda