Röportajlar

Mustafa Güçlü ile

“Şiir İmgesel ve Kavramsal Bir Alt Üst Oluş Serüvenidir…”

İnsanlaşmaya Estetik Bir Katkı

“Şiir sızlanmayı değil, şikâyet edilenlerden kurtulmayı, bireysel ve toplumsal kurtuluşu işaret eder.”

“Gerçekliğin yeniden inşasını önceleyen bir şiir hareketi devrimci estetiğin de habercisidir”

“Şiir verili olana karşı bir duruştur”


Mustafa Güçlü’den

Bir Yerel Tarih Emektarı: Günür Karaağaç

Metin Tapkı: Bir Kent Folkloru Dokusu Oluşturabilsek Yeter

Grup Laçin’in Solisti Sedat Bozan’la Sohbet

Seçkin Zengin: İnsan Yaşamına Farklı Derinlikler Kazandırmalı

Eksik Canlar Sokağı’nda Bir Şair: Önder Birol Bıyık / görsel

Modern Zaman Seyyahlarıyla Bir Söyleşi – Mehmet Sait Taşkıran

“Sosyal Medya En Çok Şiiri Vurdu” – A. Rahim Kılıç

Allianoi’de İnsanlık Boğulmasın – Ahmet Yaraş

“Bir kitle imha silahı olarak edebiyat” – Taylan Kara

”Her yerel değer, aslında bir evrensel değerdir” – Tolga Çandar

Cemal Özçelik Bern Belediye Meclisi’ne Aday

“Toplumla olan uyuşmazlığım şiiri bende diri kılıyor” – Hüseyin Bozkurt

“Şiir toplumda ve yaşamsal dinamiklerde yani düşüncededir” – Hasan Çapik

“Şiir üzerine düşünmek veya neyin şiir olduğunu, şiir olmadığını düşünmekle iç içe” – İsmet Alıcı

“Sanat bir praksise dayanıyorsa kurucu ilkesiyle buluşmuş olur” – Tahir Abacı

“Piyasanın, ödül sisteminin, dayatılanın dışındadır devrimci şiir” – Berivan Kaya

“Devrimci gerçekçi şiir Anka kuşudur; küllerinden yeniden doğar” – Aytekin Karaçoban

Ağaçlarla, kuşlarla, insanlarla, çağlarla, insanlığın acılarıyla konuşabilmek…” – Berrin Taş

“Şairin ve şiirin ölçüsü ödül değildir, olmamalıdır da” – Mazlum Çetinkaya

“Sanatın özgürlüğü ve sanatçının eşitliği üzerinden bir inisiyatif oluşturulabilir” – Hilmi Nar

“Ben sırtına notalarını vurup dolaşan bir gezginim” – Efkan Şeşen

“Savaşlara, yoksulluğa ve adaletsizliğe dur demek elbette devrimci edebiyatçıların görevidir” – Şerif Temurtaş

“Şair kendi şiir çizgisinin sürekliliğini sağlarken üstüne koyarak yol almalı” – Önder Birol Bıyık

“Perspektif olmaksızın bir sanatsal üretimin ortaya çıkarılması düşünülemez” – Sinan Abuzer Akdağ

“Kapitalizm gerçekliği çarpıtmak için kültürel alanları da bir güzel avcunun içine alıyor” – Muazzez Uslu Avcı

“Şiirimde temel izleği sevgi, umut ve mücadele üzerine kuruyorum” – Gürel Sürücü

“Kendimi ‘Toplumcu Gerçekçi Şiir‘de konumlandırmaya çalışıyorum” – Zeki Gümüş

“Şiir uçurum ağızlarında açan bir çiçektir, onun tanrısı iyilik, cesaret ve arayıştır” – Ruhan Mavruk

“Sanatçıların aydınlığını, toplumsal alt üst oluş dönemlerinde aldıkları tavrı sorgulayabiliriz” – Adil Okay

“Sosyal medya mecralarında kalem sallayarak, kendini yaldızlayarak, başka bir şeymiş gibi göstererek var olamazsın” – Alp Murat Alper

“Şair, şiiri öldürme, içinde sen varsın” – A. Rahim Kılıç

“Aşkla yapılan işler tüm titizliğiyle yapılacağından amatörler zaten nitelikli sanat yaparlar” – Özgür Başkaya

“Barbarları Beklerken kendisini otonom bir vaziyet alma hali olarak tanımladı” – Dolunay Aker

“Yangını seyretmek zorunda bırakılan, ağlayan gönüllülere şahit olundu” – Neşe Yüzak

“Orman yangınları ve benzeri afetler konusunda hazırlıklı değiliz” – Mehmet Ali Acet

“Sandras’ı Koruma Platformu olarak bölge doğasını maden tahribatına karşı savunuyoruz” – Murat Demirci