Röportajlar

Mustafa Güçlü ile

“Şiir İmgesel ve Kavramsal Bir Alt Üst Oluş Serüvenidir…”

İnsanlaşmaya Estetik Bir Katkı

“Şiir sızlanmayı değil, şikâyet edilenlerden kurtulmayı, bireysel ve toplumsal kurtuluşu işaret eder.”

“Gerçekliğin yeniden inşasını önceleyen bir şiir hareketi devrimci estetiğin de habercisidir”


Mustafa Güçlü’den

Bir Yerel Tarih Emektarı: Günür Karaağaç

Metin Tapkı: Bir Kent Folkloru Dokusu Oluşturabilsek Yeter

Grup Laçin’in Solisti Sedat Bozan’la Sohbet

Seçkin Zengin : İnsan Yaşamına Farklı Derinlikler Kazandırmalı

Eksik Canlar Sokağı’nda Bir Şair: Önder Birol Bıyık//görsel

Modern Zaman Seyyahlarıyla Bir Söyleşi

“Sosyal Medya En Çok Şiiri Vurdu”

Allianoi’de İnsanlık Boğulmasın

Sonuna Kadar

“Bir kitle imha silahı olarak edebiyat”

”Her Yerel Değer Aslında Bir Evrensel Değerdir”

Cemal Özçelik Bern Belediye Meclisi’ne Aday

“Toplumla olan uyuşmazlığım şiiri bende diri kılıyor”

“Şiir toplumda ve yaşamsal dinamiklerde yani düşüncededir”

“Şiir üzerine düşünmek veya neyin şiir olduğunu, şiir olmadığını düşünmekle iç içe”

Tahir Abacı: Şu ara ödüllerin kitabın okunurluğuna bir katkısı da yok