Röportajlar

Mustafa Güçlü ile

“Şiir İmgesel ve Kavramsal Bir Alt Üst Oluş Serüvenidir…”

İnsanlaşmaya Estetik Bir Katkı

“Şiir sızlanmayı değil, şikâyet edilenlerden kurtulmayı, bireysel ve toplumsal kurtuluşu işaret eder.”

“Gerçekliğin yeniden inşasını önceleyen bir şiir hareketi devrimci estetiğin de habercisidir”

“Şiir verili olana karşı bir duruştur”


Mustafa Güçlü’den